Mariner in Greece - Greek


Μετάβαση στο περιεχόμενο

9_2011

Μηνύματα Μεγάλου Διδασκάλου


Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Αδελφοί μου Διδάσκαλοι Τέκτονες του Σήματος,

Με την έλευση του μηνός Σεπτεμβρίου, καθώς ξεκινά η νέα τεκτονική περίοδος, επιθυμώ πρωτίστως να σας ευχηθώ μία δημιουργική τεκτονική περίοδο, με ελάχιστα, κατά το δυνατόν, προβλήματα στην θύραθεν ζωή σας.

Είναι επιθυμία μου να επικοινωνήσω σ’ εσάς κάποιους προβληματισμούς μου, οι οποίοι αυτήν την περίοδο γίνονται ολοένα και πιο έντονοι, αφού η αδράνεια του θέρους, έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα σε πρόσωπα ή καταστάσεις, να δρουν χωρίς την δέουσα αντιμετώπιση. Έτσι, εκτρέφεται ένα θεριό, που η ανάπτυξή του, δεν μπορεί να έχει καλά, θετικά, αποτελέσματα.

Στο επίπεδο του Τεκτονισμού του Σήματος εκτελούμε, όπως αναφέρει το τυπικό μας, το τέταρτο κανονικό βήμα στον Ελευθεροτεκτονισμό. Για να κάνουμε, όμως, το τέταρτο αυτό βήμα, θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε τα τρία προηγούμενα, δηλαδή αυτά που εκτελούμε στους τρεις βαθμούς του Συμβολικού Τεκτονισμού.

Η ύπαρξη και η ορθή παρουσία του Τεκτονισμού του Σήματος είναι άμεση συνάρτηση αυτών της Συμβολικής.

Με αυτό το απλό σκεπτικό, κάνω την επίσημη αυτή παρέμβασή μου, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος (που είναι θεσμικό εργαλείο), απευθυνόμενος προς τους εν ενεργεία και πρώην Μεγάλους Αξιωματικούς του Σήματος, τους εν ενεργεία και πρώην Σεβασμίους Διδασκάλους των Στοών του Σήματος και προς όλα τα μέλη των Στοών του Σήματος, οι οποίες λειτουργούν κάτω από την δικαιοδοσία της Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος και των Υπερποντίων Αυτής Στοών.

Αδελφοί μου, σας καλώ να μεριμνήσετε για την «υγεία» του Σήματος, φροντίζοντας πρωτίστως για την «υγεία» της βάσης μας, δηλαδή της Συμβολικής.

Ένας και μοναδικός τρόπος υπάρχει γι’ αυτό.
Να τηρούμε τα θέσμια. Γι' αυτό τα φτιάξαμε και υποσχεθήκαμε, μάλιστα, να τα τηρούμε. Έτσι, και μόνο έτσι, πορεύονται οι Τέκτονες.

Το σύστημά μας στηρίζει τα θέσμια και πάνω σ’ αυτά στηρίζεται και το ίδιο.

Κάθε προσπάθεια στήριξης σε εξωθεσμικούς παράγοντες, έχει αρνητικά έως και καταστροφικά αποτελέσματα.

Αδελφοί μου Διδάσκαλοι Τέκτονες του Σήματος,

Το να ενημερώνεται κάποιος από τα βιβλία, τον τύπο και το διαδίκτυο είναι αναφαίρετο δικαίωμά του, έως και υποχρέωσή του, θα έλεγα. Το να απαντά, όμως, δημιουργεί ένα θέμα. Είναι τεκτονικό θέσμιο,
μόνο ο επικεφαλής ενός Σώματος να καθορίζει την προς τα έξω εικόνα του Σώματος. Γι’ αυτό, σας προτρέπω να μη επηρεάζεστε από τις Κασσάνδρες των ιστοσελίδων, να μη απαντάτε σε blogs και να μη μετέχετε σε κλειστές ομάδες τύπου facebook, οι οποίες επαγγέλλονται ότι κάτι νέο θα ανατείλει, ενώ ταυτόχρονα καθυβρίζουν ηγεσίες, χωρίς να με απασχολεί εδώ το αν έχουν δίκαιο ή άδικο. Αυτό που με απασχολεί εδώ και πάντοτε είναι η τήρηση των θεσμίων, και μόνον αυτών.

Είναι κοινός τόπος ότι συχνά οι ηγεσίες κάνουν λάθη, ενίοτε ακολουθούν στρατηγική, που μπορεί να αποβεί ακόμη και καταστροφική, ενώ κάποιες φορές κάνουν και εγκλήματα καθοσιώσεως. Οι ηγεσίες έρχονται και παρέρχονται. Τα θέσμια, όμως, μένουν και είναι αυτά που προστατεύουν τον Θεσμό. Δεν χρειάζονται οι εξωθεσμικοί παράγοντες για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα. Αρκούν και περισσεύουν τα θέσμια, αφού αυτά μπορούν να φέρουν την κάθαρση.

Κατ’ αρχάς, κάποιος που διαφωνεί με τα θέσμια, κακώς υποσχέθηκε ότι, όντας έντιμος ο ίδιος, θα τα τηρεί. Έτσι, κρίνεται ως ανακόλουθος. Αν, πάλι, κάποιος θεωρεί ότι μερικά από τα θέσμια δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο, ας έλθει να συζητήσει την θέση του στα θεσμικά όργανα και, αν η πλειονοψηφία των Αδελφών έτσι αποφασίσει, τότε θα γίνει η όποια αλλαγή.
Απλά, θεσμικά και δημοκρατικά, απομονώνοντας τους εξωθεσμικούς παράγοντες που γελοιοποιούν δημοσίως το σύστημα.

Αν Αδελφοί μου αποδειχθεί ότι εγώ βλάπτω το Σήμα με κάποιο τρόπο, με κάποια ενέργειά μου, με κάποια συμπεριφορά μου, τότε – όσοι κατά τα θέσμια έχετε δικαίωμα ψήφου – ελάτε τον Νοέμβριο στην Μεγάλη Συνέλευση του Σήματος και ψηφίστε αρνητικά κατά την ψηφοφορία της επανεκλογής μου. Απλά, θεσμικά και δημοκρατικά, απομονώνοντας τους εξωθεσμικούς παράγοντες που γελοιοποιούν δημοσίως το σύστημα.

-Δεν πρέπει να γίνεται ανεκτό να λαμβάνονται αποφάσεις από εξωθεσμικούς παράγοντες.
-Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε να αποφασίζεται στα blogs η επιβολή των όποιων κυρώσεων.
-Δεν διανοούμαι ότι στο facebook θα αποφασίζεται ποιο σύστημα θα πρέπει να ακολουθούμε.

Αντίθετα,

-Εμείς σεβόμαστε εκείνους τους παλαιότερους Αδελφούς,
που εξακολουθούν να είναι ανάμεσά μας, και συνεχίζουν να στηρίζουν τις επόμενες γενιές, αφού μέσα από το ακολουθούμενο διεθνές θεσμικό πλαίσιο, δημιούργησαν παλαιότερα την Ε.Μ.Σ.τ.Ε.
-Εμείς σεβόμαστε την απόφαση των ιδρυτών και των άλλων Αδελφών, που στην συντριπτική τους πλειονοψηφία αποφάσισαν το 1993, συμφώνως προς το διεθνές θεσμικό πλαίσιο, να μεταπηδήσουν στον αγγλικό τύπο, εγκαθιδρύοντας τα λειτουργούντα Παράπλευρα Σώματα, ένα των οποίων είναι και το Σήμα.
-Εμείς σεβόμαστε την απλούστερη από τις δημοκρατικές αρχές, που αποτελεί μη αμφισβητίσιμο θέσμιο του συστήματός μας: να αναδεικνύουμε τον Μέγα Διδάσκαλο μέσα από εκλογική διαδικασία, ώστε να καθοδηγήσει το Σώμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το να του υποδεικνύει ο καθένας από μας (και μάλιστα δημοσίως) τι να πράξει,
αποτελεί ύβριν προς το εκλογικό σώμα, το οποίο και τον ανέδειξε. Αν ο Μέγας Διδάσκαλος δεν καθοδηγήσει ορθώς τα πράγματα, τότε τα θέσμια (με προεξάρχον το εκλογικό σώμα) είναι εκείνα που θα τον απομονώσουν ή και θα τον αποκλείσουν ακόμη.

Αδελφοί μου Διδάσκαλοι Τέκτονες του Σήματος,

Καθόμαστε πάνω σε μια καρέκλα με τέσσερα πόδια, τα τρία είναι της Συμβολικής και το ένα του Σήματος. Μη πριονίζετε τα τρία πρώτα, διότι έτσι, θα καταστεί άχρηστη η καρέκλα.

Αδελφικώς
Αλέξανδρος-Ιωάννης Μπάσης
Μέγας ΔιδάσκαλοςΕισαγωγικό σημείωμα | Μηνύματα Μεγάλου Διδασκάλου | Ιστορικά Στοιχεία | Στοές Ναυτίλων | Πρόγραμμα | Ειδήσεις | Διάφορα | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού